GDPR - INFORMACE + SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
GDPR - INFORMACE + SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dne 25.5.2018 vstupuje v účinnost obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen GDPR), které přináší sportovním klubům a TJ nové povinnosti.

Tento formulář je ze zákona povinnost uchovávat po dobu 10let od konce činnosti člena ve vašem oddílu.

Pro členství v oddílu je tento souhlas nezbytný a v případě nedání tohoto souhlasu nebude možné tohoto člena dále evidovat a tudíž nebude možné jeho členství v oddílu uznat. Formulář členka obdrží při přijmutí do oddílu

Více informací se dozvíte na stránkách ČUS zde: https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html

Děkujeme za pochopení

Mgr. Michaela Furiaková, hlavní trenérka oddílu

Formulář GDPR ke stažení