Sestavy a srážky

Sestavy a srážky - nábor
* Trojboj *

Prostná (gymnastický pás 12 m - 15 m dlouhý)
Volná sestava s povinnými prvky
: povinné požadavky
: rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
: min. 1 řada - hodnota 0,5 b
: gymnastický skok - hodnota 0,5 b
: akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
: cvik pohyblivosti - hodnota 0,5 b

Lavička
Volná sestava s povinnými prvky
: povinné požadavky
: náskok - hodnota 0,5 b
: rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
: gymnastický skok - hodnota 0,5 b
: akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
: seskok - hodnota 0,5 b

Přeskok

: bedna našíř 85-95 cm, můstek Reuther/ pérový Banfer nebo malá trampolína/můstek a žíněnky v úrovni bedny (nutno rozhodnout před skokem)
: libovolný skok viz doplňková tabulka
Sestavy a srážky - mladší žákyně I.
* Čtyřboj *

Prostná (gymnastický pás 12 m - 15 m dlouhý)
Volná sestava s povinnými prvky
" povinné požadavky
1. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
2. min. 1 řada - hodnota 0,5 b
3. gymnastický skok - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
5. cvik pohyblivosti - hodnota 0,5 b

Hrazda (výška minimálně po ramena)
Volná sestava s povinnými prvky
" povinné požadavky
: 1. náskok - hodnota 0,5 b
: 2. prvek/prvky uvnitř sestavy - každý má hodnotu 0,5 (max. 1,5)
: 3. seskok - hodnota 0,5 b


Přeskok

" bedna našíř 85-95 cm; malá trampolína/můstek a žíněnky v úrovni bedny
" libovolný skok viz doplňková tabulkaLavička
Volná sestava s povinnými prvky
" povinné požadavky
1. náskok - hodnota 0,5 b
2. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
3. gymnastický skok - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
5. seskok - hodnota 0,5 b
Sestavy a srážky - mladší žákyně II.
*Čtyřboj*


Prostná (gymnastický pás 12 m - 15 m dlouhý)
Volná sestava s povinnými prvky
" povinné požadavky
1. min. 1 řada - hodnota 0,5 b
2. gymnastický skok - hodnota 0,5 b
3. akrobatický prvek vpřed - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek stranou nebo vzad - hodnota 0,5 b
5. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b

Hrazda (výška minimálně po čelo)
Volná sestava s povinnými prvky
" povinné požadavky
1. náskok - hodnota 0,5 b
2. prvek/prvky uvnitř sestavy - každý má hodnotu 0,5 (max. 1,5)
3. seskok - hodnota 0,5 b

Přeskok
" bedna našíř 85-95 cm, můstek Banfer
" libovolný skok viz doplňková tabulka - hodnota max. 2,5 b

Kladina (30 cm)
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
1. náskok - hodnota 0,5 b
2. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
3. gymnastický skok - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
5. seskok - hodnota 0,5 bSestavy a srážky Starší žákyně I.
*Čtyřboj*
Prostná (gymnastický pás 12 m - 15 m dlouhý)
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
1. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
2. obrat - hodnota 0,5 b
3. gymnastický skok - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
5. akrobatická řada (2 a více prvků) - hodnota 0,5 b

Hrazda (výška minimálně po čelo)
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
1. náskok - hodnota 0,5 b
2. prvek/prvky uvnitř sestavy - každý má hodnotu 0,5 (max. 1,5)
3. seskok - hodnota 0,5 b
Přeskok
" bedna našíř 110 cm, můstek Banfer
" libovolný skok viz doplňková tabulka - hodnota max. 2,5 b


Kladina 110cm
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
1. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
2. min. 2 řady - hodnota 0,5 b
3. obrat jednonož 360 - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek vpřed - hodnota 0,5 b
5. akrob. prvek vzad/stranou - hodnota 0,5 bSestavy a srážky - Starší žákyně II.
*Čtyřboj*
Prostná (gymnastický pás 12 m - 15 m dlouhý)
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
1. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
2. gymnastický skok - hodnota 0,5 b
3. obrat jednonož 360 - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek vpřed - hodnota 0,5 b
5. vazba 2 akrob. prvků vzad/stranou - hodnota 0,5 b

Hrazda (výška minimálně po čelo)
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
: min. 5 prvků
1. náskok - hodnota 0,5 b
2. prvek/prvky uvnitř sestavy - každý má hodnotu 0,5 (max. 1,5)
3. seskok - hodnota 0,5 b

Přeskok
" bedna našíř 110 cm, můstek Banfer
" libovolný skok viz doplňková tabulka - hodnota max. 2,5 b

Kladina 110 cm
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
: rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
: min. 2 řady - hodnota 0,5 b
: obrat jednonož - hodnota 0,5 b
: akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
: gymnastický skok - hodnota 0,5 bDorostenky a Ženy

Prostná
Volná sestava s povinnými prvky
" povinné požadavky
1. rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
2. gymnastický skok - hodnota 0,5 b
3. obrat jednonož - hodnota 0,5 b
4. akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
5. akrobatická řada (2 a více prvků) - hodnota 0,5 b

Hrazda (výška minimálně po čelo)
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
: min. 5 prvků
1. náskok - hodnota 0,5 b
2. prvek/prvky uvnitř sestavy - každý má hodnotu 0,5 (max. 1,5)
3. seskok - hodnota 0,5 b

Přeskok
" bedna našíř 120 cm, můstek Banfer
" libovolný skok viz doplňková tabulka

Kladina 120 cm
Volná sestava s povinnými prvky

" povinné požadavky
: rovnovážný prvek - hodnota 0,5 b
: min. 2 řady - hodnota 0,5 b
: obrat jednonož - hodnota 0,5 b
: gymnastický skok - hodnota 0,5 b
: akrobatický prvek - hodnota 0,5 b
Doplňková tabulka
PŘESKOK:
* náskok do vzporu dřepmo - 0,8
* roznožka - 0,8
* roznožka se zášvihem - 1,3
* skrčka - 1,0
* skrčka se zášvihem - 1,5
* přemet vpřed - 2,0
* přemet vpřed s obratem - 2,5
* Jamašita - 2,5
* schylka - 2,5

pouze kategorie Ml. žákyně I. a nábor
* náskok do vzporu dřepmo - 1,2
* „ze stoje na bedně výkrokem levé odraz levou skok s doskokem snožmo na malou trampolínu a přímý skok s doskokem na žíněnku - 1,2
* z rozběhu náskok do stoje na rukou a odrazem z rukou pád do lehu na zádech 1,5
* roznožka 1,2
* roznožka se zášvihem 1,5
* skrčka 1,2


Bonifikace

PROSTNÁ:
Skoky

* dva a více různých plynulých navázaných skoků bez vloženého kroku hodnoty se sčítají
* dálkový skok 0,2
* dálkový skok s výměnou nohou s roznožením po výměně nohou 0,3
* odrazem snožmo skok s čelným nebo bočným roznožením 0,3
* odrazem jednonož nebo snožmo skok s přednožením povýš 0,3
* odrazem snožmo skok s přednožením roznožmo - štička 0,3
* přímý skok s obratem 180° 0,1
* přímý skok s obratem 360° 0,2
* přímý skok s obratem 540° 0,3
* ostatní skoky s obratem o 180° a více 0,2
* ostatní skoky s obratem o 360° a více 0,3
* ostatní skoky s obratem o 540° a více 0,4
* skok Jánošík 0,3
* skok prohnutě se skrčením zánožmo 0,4
* kadetový skok 0,4
* odrazem snožmo skok s čelným roznožením do kliku ležmo - Schuschunova 0,5

Obraty

* obrat ve výponu jednodnož o 180°- švihová noha v libovolné poloze 0,2
* obrat ve výponu jednodnož o 360°- švihová noha v libovolné poloze 0,3
* obrat ve výponu jednodnož o 540°- švihová noha v libovolné poloze 0,4

Rovnovážné prvky (výdrž min. 2s)
* sed, přednožit povýš, ruce v předpažení, upažení, vzpažit 0,2
* váha úklonmo 0,2
* váha předklonmo 0,2
* stoj jednonož, unožit povýš (i s uchopením) 0,4
* stoj na rukou 0,4

Akrobatické prvky
* stoj na rukou (i ve vazbě s kotoulem) 0,1
* stoj na rukou s obratem o 180° a více 0,2
* kotoul vzad schylmo do vzporu stojmo a do stoje 0,1
* kotoul vzad do stoje na rukou 0,2
* přemet stranou 0,1
* rondat 0,2
* arab 0,4
* přemet vzad zvolna 0,3
* přemet vpřed zvolna 0,3
* přemet vpřed odrazem jednonož 0,3
* přemet vpřed odrazem snožmo 0,3
* šprajcka 0,5
* flik 0,4
* blecha 0,4
* salto vpřed 0,4
* salto vzad 0,4

Akrobatické řady
"hodnota akr. řady je součet hodnoty akro. prvků"
* alespoň jeden prvek prochází stojem na rukou
* alespoň jeden prvek je přemet vpřed, vzad nebo salto


LAVIČKA, KLADINKA, KLADINA:

Náskok
* ze vzporu stojmo čelně odrazem snožmo výskok do dřepu 0,1
* ze vzporu stojmo čelně odrazem snožmo čelný rozštěp 0,2
* ze vzporu stojmo čelně přešvih odbočmo do vzporu vzadu 0,2
* z rozběhu bočně/čelně i příčně odrazem snožmo výskok do dřepu nebo stoje 0,3
* "z rozběhu bočně/čelně odrazem jednonož přešvih jednonož zánožmo s obratem do vzporu vpředu přešvih únožmo druhou" 0,3
* z rozběhu bočně/příčně odrazem snožmo kotoul 0,4
* všechny náskoky provedené stojem na rukou na kladině 0,4
* ze vzporu stojmo čelně, přešvih schylmo do vzporu vzadu 0,4

HRAZDA:
Náskoky
* výmyk odrazem jednonož 0,2
* výmyk odrazem snožmo 0,3
* výmyk tahem snožmo 0,4
* Náskok do vzporu a toč vpřed 0,4
* předkmihem vzepření vzklopmo do vzporu 0,5
* předkmihem výmyk zadem do vzporu vzadu 0,5
* předkmihem přešvih skrčmo/schylmo jednonož a vzepření jízdmo 0,5

Prvky uvnitř sestavy
* přešvih únožmo pravou/levou 0,2
* ze vzporu jíždmo přešvih únožmo pravou/levou vzad 0,2
* ve vzporu jídzmo přešvih únožmo vzad pravou/levou 0,2
* ze vzporu sešin vpřed, přešvih skrčmo do svisu vznesmo vzadu (průvlek) 0,3
* toč vzad 0,3
* toč jízdmo vpřed 0,3
* toč jízdmo vzad 0,3
* toč vpřed 0,4
* ze vzporu jízdmo spád vzad a vzepření závěsem v podkolení 0,3
* ze vzporu jízdmo spád vzad a vezpření jízdmo 0,4
* toč vzad do zášvihu (přemykový toč) 0,5

Seskoky
* ze vzporu vzadu přednožením povýš seskok 0,2
* podmet 0,3
* podmet ze vzporu rozkročného 0,3
* skrčka 0,3
* roznožka 0,3
* schylka 0,4