Nácvik přeskoku   

Roznožka   , skrčka   , skoky ze zášvihu   , převratové přeskoky:    přemet    a další   

  Gymnastika