Názvosloví
Názvosloví

Druhy
Pořadí popisu
Výchozí polohaprůběh pohybuvýsledná poloha

1. Postoje                                                                                     2. Kleky
- tělo spočívá na základně CHODIDLY                                        - tělo spočívá na základně 1 nebo 2 koleny 3. Sedy                                                                                         4. Lehy
- na základně sedí hýžděmi                                                            - tělo na základně trupem nebo jeho částí
5.Podpory                                                                                     6. Obraty
- opírání pažemi a jinými částmi těla o základnu                                                                                         
7.Chůze                                                                                          8. Skoky, poskoky
- opakování kroku, střídavý pohyb dolních končetin                        - dočasné oddálení těla od podložky
s přenesením váhy 8. Skoky, poskoky                                                       
- dočasné oddálení těla od podložky
odrazletová fázedoskok

9.Běhy
- opakování skoku

    Zpět Gymnastika