Posilování
Posilování
Ruce

Kliky
  

Hříbky - posuny rukou dopředu, dozadu; proplé nohy v opoře
Záda

Letadlo - leh na břiše, zdvih hrudníku, stočení doleva, doprava
Plavání - leh na břiše, rukama pohyby jako při plavání

Břicho

Kolíbky
a) leh na břiše    b) na boku   
c) na zádech 

Lehy sedy
Sklapovačky
Posuny těla - leh na zádech, přednožení obounož, zvedat zadek směrem přímo
  
Opory - sed roznožný (šíře lokte), opora o ruce, zdvih nohou(proplé), mírné kmitání
Hýždě

Leh na břiše, střídavě zvedání nohou propnutě
Sed jednonož skrčmo bočně, druha propnutá, mírné kmitání (skrčená je nad propnutou)
Dřepy
Žabáci


  Gymnastika