Soutez ke dni deti 2011
Výsledky Soutěže ke Dni dětí 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011


A/ Všeobecná ustanovení
Datum konání:  

Časový program:
9,00 - 9,30 hod.prezentace závodníků
organ. rozcvičení náboru a ml. žákyň
porada trenérů a rozhodčích
9,30 hodzahájení závodů

Pořadatel:
  oddíl TJ Batesta Chodov a DDM Bludiště Chodov

Místo konání:Chodov, Smetanova ul., tělocvična Gymnázia a Obchodní akademie

Přihlášky:zasílejte na přiložených formulářích na adresu do 20. května:
m.furiakova@seznam.cz

Startovné: Kč 20,- za každého závodníka bude hrazeno při prezentaci          
Cestovné: na vlastní náklady

Rozhodčí: oddíly přivezou při počtu do 10 závodníků 1 rozhodčího, nad 10 závodníků 2 rozhodčí, při nedodržení pokuta 30,-, prosím o dodržení

Vstupné pro veřejnost:symbolických 10,- Kč
Věkové kategorie:
Nábor - 2005 - mladší (6 let a mladší) Mladší žákyně I. - 2003 - 2004 (7 - 8 let)
Mladší žákyně II. - 2001 - 2002 (9 - 10 let)
Starší žákyně I. - 2000 - 1999 (11 - 12 let)
Starší žákyně II. - 1998 - 1997 (13 - 14 let)
Dorostenky - 1995 - 1993 (15 - 17 let
Ženy - 1992 - starší (18 let a starší)

Předpis: závodí se podle tohoto rozpisu a pravidel SG
               závodí se v každé kat. ve čtyřboji a společně na jednotlivém nářadí (všechny kat. dohromady)
Hudební doprovod: nepovinný pro ml. žákyně I. a II. , na kazetě nebo CD
Sestavy: volné sestavy s povinnými prvky
Srážky: dle tohoto rozpisu a pravidel SG


Sestavy a srážky

Bonifikace a Doplňková tabulka nad rámec pravidel FIG

Nábor

Mladší žákyně I.

Mladší žákyně II.

Starší žákyně I.

Starší žákyně II.

Dorostenky a ženy