Soutez ke dni deti 2015
Výsledky Soutěže ke Dni dětí 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
A/ Všeobecná ustanovení
Datum konání:  sobota, 3. červen 2017

Časový program:
8,00 - 9.00 hod.prezentace závodníků
organ. rozcvičení náboru a ml. žákyň
porada trenérů a rozhodčích
9.00 hodzahájení závodů

Pořadatel:
  oddíl TJ Batesta Chodov a DDM Bludiště Chodov

Místo konání:Chodov, Smetanova ul., tělocvična ZŠ Komenského ul.

Přihlášky:zasílejte na přiložených formulářích do 27.5. 2017
na email: sg.batestachodov@email.cz

Startovné: Kč 20,- za každého závodníka bude hrazeno při prezentaci          
Cestovné: na vlastní náklady

Rozhodčí: oddíly přivezou alespoň 1 rozhodčího, prosím o dodržení

Vstupné pro veřejnost:symbolických 10,- Kč
Věkové kategorie:
Nábor - (5 let a mladší)
Mladší žákyně I. - (6 - 8 let)
Mladší žákyně II. - (9 - 10 let)
Starší žákyně I. - (11 - 12 let)
Starší žákyně II. - (13 - 14 let)
Dorostenky - (15 - 17 let
Ženy - (18 let a starší)

Předpis: závodí se podle tohoto rozpisu a pravidel SG
               závodí se v každé kat. ve čtyřboji a společně na jednotlivém nářadí (všechny kat. dohromady)
Hudební doprovod: nepovinný pro nábor a ml. žákyně I. , na CD či USB flash
Sestavy: volné sestavy s povinnými prvky
Srážky: dle tohoto rozpisu a pravidel SG


Sestavy a srážky

ve formátu Word