Soutez ke dni deti 2015
Výsledky Soutěže ke Dni dětí 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A/ Všeobecná ustanovení


Datum konání:  sobota, 1. červen 2019

Časový program:
8,00 - 9.00 hod.prezentace závodníků
organ. rozcvičení náboru a ml. žákyň
porada trenérů a rozhodčích
9.30 hodzahájení závodů

Pořadatel:
  oddíl TJ Batesta Chodov a DDM Bludiště Chodov

Místo konání:Chodov, Smetanova ul., tělocvična ZŠ J.A. Komenského

Přihlášky:zasílejte na přiložených formulářích do 28.5. 2019
na email: sg.batestachodov@email.cz

Startovné: Kč 20,- za každého závodníka bude hrazeno při prezentaci          
Cestovné: na vlastní náklady

Rozhodčí: oddíly přivezou alespoň 1 rozhodčího, prosím o dodržení

Vstupné pro veřejnost:dobrovolné
Věkové kategorie:
Nábor - (6 let a mladší)
Mladší žákyně I. - (7 - 9 let)
Mladší žákyně II. - (10 - 11 let)
Starší žákyně I. - (12 - 13 let)
Starší žákyně II. - (14 - 15 let)
Dorostenky - (16 - 17 let
Ženy - (18 let a starší)

Předpis: závodí se podle tohoto rozpisu a pravidel SG
               závodí se v každé kat. ve čtyřboji a společně na jednotlivém nářadí (všechny kat. dohromady)
Hudební doprovod: nepovinný pro nábor a ml. žákyně I. , na CD či USB flash
Sestavy: volné sestavy s povinnými prvky
Srážky: dle tohoto rozpisu a pravidel sportovní gymnastiky pro ženské složky ČASPV
* Výchozí známka je 10 bodů a bonifikaci může cvičenka uplatnit na 2 cvicích z každé skupiny.
(např. akrobatické prvky - přemet vzad zvolna 0,3; stoj na rukou 0,1 = celkem 0,4)
* Bonifikované prvky nejsou povinné. Maximální možná známka není stanovena.


Sestavy a srážky


sestavy ve formátu PDF

doplňková tabulka a bonifikace ve formátu PDF